HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 89: Zřízení odvolacího senátu
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 89: Zřízení odvolacího senátu
1. Odvolací senát se skládá z předsedy a dvou dalších členů.
2. Předseda a oba členové mají náhradníky, kteří je zastupují v době jejich nepřítomnosti.
3. Předsedu, ostatní členy a náhradníky jmenuje správní rada na základě seznamu kandidátů navržených Komisí po zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu v Úředním věstníku Evropské unie a jiném tisku a na internetu. Jsou jmenováni na základě svých relevantních zkušeností a odborných znalostí v oblasti chemické bezpečnosti, přírodních věd nebo regulačních a právních postupů ze seznamu kvalifikovaných kandidátů přijatého Komisí.
Správní rada může na doporučení výkonného ředitele stejným postupem jmenovat další členy a jejich náhradníky, je-li to nutné k zajištění toho, aby odvolání mohla být vyřizována v uspokojivých lhůtách.
4. Kvalifikace vyžadované od členů odvolacího senátu určí Komise postupem podle čl. 133 odst. 3.
5. Předseda a členové mají stejná hlasovací práva.
Citováné články:
CLANEK 78: Pravomoci správní rady