HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-4: Společná ustanovení
CLANEK 54: Zveřejnění informací o vyhodnocení
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 54: Zveřejnění informací o vyhodnocení
Do 28. února každého roku zveřejní agentura na své internetové stránce zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo v předchozím kalendářním roce při plnění povinností, které byly agentuře uloženy v souvislosti s hodnocením. Tato zpráva zahrne zejména doporučení pro potenciální žadatele o registraci, aby se zlepšila kvalita příštích žádostí o registraci.