HLAVA-XIV: PROSAZOVÁNÍ
CLANEK 127: Zpráva
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 127: Zpráva
Zpráva uvedená v čl. 117 odst. 1 uvede, ve vztahu k prosazování, výsledky úředních kontrol, provedeného sledování, uložené sankce a jiná opatření přijatá podle článků 125 a 126 během předchozího období pokrytého zprávou. Na otázkách společného zájmu, které budou ve zprávách zahrnuty, se dohodne fórum. Komise zpřístupní tyto zprávy agentuře a fóru.
Citováné články:
CLANEK 117: Předkládání zpráv