HLAVA-XIV: PROSAZOVÁNÍ
CLANEK 126: Sankce při porušení předpisů
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 126: Sankce při porušení předpisů
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 1. prosince 2008 a neprodleně jí oznámí každou jejich následnou změnu.
Citováné články:
CLANEK 30: Sdílení údajů zahrnujících zkoušky
CLANEK 127: Zpráva