HLAVA-XIII: PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
CLANEK 123: Informování veřejnosti o rizicích látek
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 123: Informování veřejnosti o rizicích látek
Příslušné orgány členských států informují širokou veřejnost o rizicích látek, považuje-li se to za nezbytné pro ochranu lidského zdraví nebo životního prostředí. Agentura po konzultaci s příslušnými orgány a partnery a případně s ohledem na osvědčené postupy poskytne pokyny pro sdělování údajů o rizicích a bezpečném používání chemických látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech za účelem koordinace členských států při těchto činnostech.