HLAVA-XIII: PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
CLANEK 122: Spolupráce mezi příslušnými orgány
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 122: Spolupráce mezi příslušnými orgány
Příslušné orgány spolupracují při plnění svých úkolů podle tohoto nařízení a k tomuto účelu poskytují příslušným orgánům ostatních členských států veškerou nezbytnou a užitečnou podporu.