HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 109: Pravidla průhlednosti
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 109: Pravidla průhlednosti
K zajištění průhlednosti přijme správní rada na návrh výkonného ředitele a po dohodě s Komisí pravidla, kterými zajistí přístup veřejnosti k informacím o předpisech a k vědeckým nebo technickým informacím týkajícím se bezpečnosti látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech, pokud tyto informace nemají důvěrnou povahu.