HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 103: Služební řád
Please note that this version of the REACH directive is out of date. Go to new version now
CLANEK 103: Služební řád
1. Na zaměstnance agentury se vztahují nařízení a předpisy platné pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství. Agentura vykonává vůči svým zaměstnancům pravomoci svěřené orgánu oprávněnému ke jmenování.
2. Správní rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí opatření.
3. Zaměstnanci agentury jsou úředníci dočasně přidělení Komisí nebo členskými státy a jiní zaměstnanci přijatí agenturou podle potřeby pro plnění jejích úkolů. Nábor zaměstnanců agentury probíhá na základě plánu pracovních míst, který je součástí víceletého pracovního plánu uvedeného v čl. 78 písm. d).
Citováné články:
CLANEK 78: Pravomoci správní rady