REACH Online
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
PRILOHA XIV: SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services
PRILOHA XIV: SEZNAM LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ
Citováné články:
CLANEK 56: Obecná ustanovení
CLANEK 57: Látky, které mají být zahrnuty do přílohy XIV
CLANEK 58: Zahrnutí látek do přílohy XIV
CLANEK 59: Identifikace látek uvedených v článku 57
CLANEK 60: Udělování povolení
CLANEK 62: Žádosti o povolení
CLANEK 69: Příprava návrhu