REACH Online
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
HLAVA-X: AGENTURA
CLANEK 78: Pravomoci správní rady
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services
CLANEK 78: Pravomoci správní rady
Správní rada jmenuje výkonného ředitele podle článku 84 a účetního v souladu s článkem 43 nařízení (ES, Euratom) č. 2343/2002.
Přijímá
a) do 30. dubna každého roku obecnou zprávu agentury za předchozí rok;
b) do 31. října každého roku pracovní plán agentury pro příští rok;
c) konečný rozpočet agentury podle článku 96 před zahájením rozpočtového roku a případně jej upravuje podle příspěvku Společenství a jiných příjmů agentury;
d) víceletý pracovní plán, který je pravidelně revidován.
Přijme vnitřní pravidla a postupy agentury. Tato pravidla se zveřejní.
Vykonává své povinnosti s ohledem na rozpočet agentury podle článků 96, 97 a 103.
Vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem.
Přijme svůj jednací řád.
Jmenuje předsedu, členy a náhradníky odvolacího senátu podle článku 89.
Jmenuje členy výborů agentury uvedených v článku 85.
Každoročně předkládá veškeré informace týkající se výsledku hodnotících řízení v souladu s čl. 96 odst. 6.
Citováné články:
CLANEK 76: Složení
CLANEK 103: Služební řád