REACH Online
Call us now!
+44 870 8 200 310
Check out our new REACH compliance website! Get your SDS audited for free!
Write to a human
 
HLAVA-VI: HODNOCENÍ
KAPITOLA-4: Společná ustanovení
CLANEK 52: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky
Lost in REACH? Not anymore! Try our new REACH Compliance Website
  • Assessment of REACH obligations
  • Letter of Access (LoA) negotiation
  • SDS authoring with 100% guarantee
  • REACH and CLP consulting
  • REACH Registration
  • REACH Compliance auditing
  • REACH Certificate and declaration
  • REACH Only Representative (ROR) services
CLANEK 52: Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky
1. Příslušný orgán rozešle návrh rozhodnutí podle článku 46 společně s případnými připomínkami žadatele o registraci nebo následného uživatele agentuře a příslušným orgánům ostatních členských států.
2. Ustanovení čl. 51 odst. 2 až 8 se použijí obdobně.
Citováné články:
CLANEK 46: Žádost o další informace a kontrola předložených informací
CLANEK 47: Soulad s ostatními činnostmi
CLANEK 135: Přechodná opatření týkající se oznámených látek
CLANEK 136: Přechodná opatření týkající se existujících látek